กระยาสารท

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ กระยาสารท ผลิตและจำหน่ายโดย นางบรรจง คลังกูล(นุช)

โทร. 087-8727141

น้ำพริก ปลาร้าบอง

น้ำพริก ปลาร้าบอง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ น้ำพริกและปลาร้าบอง ผลิตและจำหน่ายโดย นางวิมล รอดจากเข็ญ (ป้ามล)

โทร. 086-2521255 และ นางลำใย  จันโสดา (พี่น้อย) โทร. 084-8324212 

กุ้งจ่อม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ กุ้งจ่อม ผลิตและจำหน่ายโดย นางดารณี กฤตติยกุล (ดารณี)

โทร. 086-2645803

ข้าวเกรียบปลา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ ข้าวเกรียบปลา ผลิตและจำหน่ายโดย นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์

โทร. 062-5536626

ไหมพรมถัก

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเทศบาลเมืองนางรอง คือ ไหมพรมถัก ผลิตและจำหน่ายโดย นางมะลิวรรณ์ จันทร์อาภรณ์

โทร. 081-0712094