ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(เขต3)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(เขต2)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง(เขต1)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองนางรองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง