โครงการครอบครัวอุปการะ ประจำปี 2559

วันนี้เวลา 09.30 น. นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามโครงการครอบครัวอุปการะ ประจำปี 2559 จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 12 สิงหาคม 2559

เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง จำนวน 18 ชุมชนได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะ 12 สิงหาคม 2559 และเป็นการพัฒนาทำความสะอาดในชุมชนอีกด้วย

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559

นายสิทธิรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอนางรอง

นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2559

นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในวันแม่แห่งชาติ

นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

วันนี้เวลา 09.00 น.นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน ชุุมชนทั้ง 20 ชุมชน ได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์

โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้เปิดโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนางรอง(ชั้น3)