นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองไ้ด้เปิดโครงการอบรมลดขยะในครัวเรือนชุมชนถนนหักพัฒนาโดยให้ชุมชนถนนหักพัฒนาเป็นชุมชนนำร่องในการลดขยะในครัวเรือน