นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าหมวดการทางนางรองและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองนางรอง ออกสำรวจการวางท่อระบายน้ำบริเวณสามแยกไฟแดงทางเข้าบขส.ไปจนถึงหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันการเกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน