วันนี้ พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่่ 26 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวางแผนการปฏิบัติการขุดลอกผักตบชวาบริเวณลำนางรอง ร่วมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อเปิดเส้นทางน้ำให้ไหลสะดวกแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน