ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรองได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพระดับดีเด่น ปี 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์