การประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี2561
วันนี้นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาทักษะทางวิชาการฯโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน จำนวน149 อปท. ณ โรงแรมเอกลดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์