นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เนื่องในวันเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น 3