นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลเมืองนางรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น