นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพร นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย