นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรองได้กล่าวเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลได้ถือโอกาสรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง