พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองนางรอง
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองนางรอง โดย นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ส่วนราชการอำเภอนางรอง พ่อแม่พี่น้องทุกชุมชน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์เป็นจำนวนมาก กิจกรรมสรงนำ้พระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง อีกทั้งยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุคจากชุมชน ร่วมชิมอาหารพื้นบ้านชาวนางรอง และได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง มาเป็นประธานในพิธี