นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบ ” กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ “วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลนางรอง