นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดขุนก้อง