เทศบาลเมืองนางรอง จัดคณะพนักงานเทศบาลอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนางรองซึ่งเป็นแชมป์ครองถ้วยพระราชทานฯการแข่งขันฟุตบอลชาย ประจำปี 2560 กลับมาประดิษฐาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรองเพื่อประกอบพิธีเปิดงานกีฬานางรองเกมส์ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561