นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน(หลักสูตรการทำลูกประคบและการนวดประคบสมุนไพร) ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ