เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดอำเภอนางรองและงานประจำปี 2561 “มหัศจรรย์แห่งไหม ร้อยดวงใจสู่กาชาด” ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง