บรรยากาศงานวัด “ม่วนซื่นโฮแซว” ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่