วันนี้เวลา 18.00 น.นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม ถมหมืดถมมอwalking street โดยมีนางสาวภักพิสุทธิ์ คลังกูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒธรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยมีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้