มะพร้าว เผาข้าวหลาม เด็กๆเรียนรู้วิธีการทำมะพร้าวเผาและข้าวหลามซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอนางรองที่ค่ายตชด.215