เรียนรู้อารยธรรมวัดโบราณนางรองเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดต่างๆในเขตเทศบาลได้แก่วัดกลาง วัดป่าเรไร ใหม่เรไรทอง วัดขุนก้อง