พิธีเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ เอกชน และอปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 43 แห่งและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 858 คน