วันนี้นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีและนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ได้ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำ 2561 ณ ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่215 และบริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่