คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรอง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบฟุตบาทชำรุด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้ตรวจสอบแล้วว่าจะต้องทำการรื้อถอนปรับปรุงเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร โดยจะนำเข้าสภาเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขในเดือนกุมภาพันธ์2561 ต่อไป