คณะกรรมการตลาดถมหมืดถมมอ walking street ร่วมกับ พ่อค้าแม่ค้า จัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 มีกิจกรรมแสดงดนตรี จับสลากของขวัญ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก