เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับโรงพยาบาลนางรอง และกาชาดอำเภอนางรอง ออกรับบริจาคโลหิตในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง