เทศบาลเมืองนางรองเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2560 โดยอำเภอนางรองได้กำหนดจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร