“ถมหมืดถมมอ พาเพลินเดินช้อป ชม ชิม” ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ถนนคนเดินถมหมืดถมมอ walking street ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอำเภอนางรองเป็นประธานเปิดงาน