วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองนางรองจัดกิจกรรมโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยพัฒนากำจัดวัชพืช ผักตบชวาและทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน