นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองร่วมเปิดโครงการ kick off การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง โดยได้รับเกียรติจากนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง