การอบรมขีดความสามารถผู้ประกอบการ”ตลาดถมหมืดถมมอ” หลักสูตรการขายและการตลาด และหลักสูตร IT โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพื่อเพิ่มความรู้และประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการอีกทั้งยังเป็นการติดตามการดำเนินงานตลาดต้องชม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนางรอง ชั้น3