นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนางรอง เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน