พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) วันพฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2560 ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (สนามกีฬานางรองประชารัฐ) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์