เทศบาลเมืองนางรองร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสระหญ้าม้า มอบสิ่งของเพื่อใช้ในการจัดเตรียมทำอาหารให้กับอำเภอนางรอง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร