นายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีได้นำพนักงานเทศบาลเมืองนางรองพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบๆสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง