นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง