นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและนายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 และรับธงเจ้าภาพกีฬาอปท.ซึ่งเทศบาลเมืองนางรองเป็นเจ้าภาพในปี 2561