วันนี้เทศบาลเมืองนางรองได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริการงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนางรอง