ธารนำ้ใจแด่ชาวสกลนคร เทศบาลเมืองนางรอง นำโดยท่านปลัดทองใบ เพ็งธรรม เป็นตัวแทนนำเงิน อาหารและสิ่งของ มอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านผู้ว่าฯกล่าวขอบคุณมายังชาวนางรองที่มาให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ