นายมาโนช ตันเจริญพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ออกเยี่ยมชมการปฎิบัติงานในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ชุมชนนางรอง2 ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ “การทำน้ำพริก การทำแหนม”