เทศบาลเมืองนางรองส่งมอบดอกไม้จันทน์ ทูลเกล้าฯถวายพ่อหลวง ร.9
นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่อำเภอนางรอง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช