นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรองพร้อมด้วยนายปรีชา วัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรองและนายทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดคลีนิกหมอครอบครัว หนองตาหมู่ เทศบาลเมืองนางรอง โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่