เทศบาลเมืองนางรอง ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ บริเวณโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักร่วมกันในการให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งเทศบาลเมืองนางรองและหน่วยงานราชการในรูปแบบนิทรรศการด้านวิทยาการ กิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุก เช่นการแข่งขัน การเล่นเกม ตอบปัญหา วาดภาพระบายสี กิจกรรมอื่นๆ ในงานยังมีซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่างๆและประชาชน ให้เด็กได้รับประทาน เด็กกินอิ่ม เที่ยวสนุก ได้ความรู้
สำหรับคำขวัญวันเด็กปีนี้คือ ” สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี “