เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 อำเภอนางรองได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายมาโนช ตันเจริญนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองนางรองได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนนางรอง