นายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ได้เปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ” ยุติธรรมชุมชนเมืองนางรองอาสา ร่วมใจขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชในคูคลอง สาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 “ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองตาหมู่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560