เทศบาลเมืองนางรองได้มีพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 (แรม1ค่ำเดือน8) ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ โดยมีวัดเข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมปีนี้ 6 วัด ประกอบด้วย วัดใหม่เรไรทอง วัดถนนหัก วัดสวนป่ารักน้ำ วัดขุนก้อง วัดร่องมันเทศและวัดป่าเรไร โดยมีการประกวดต้นเทียนพรรษาที่งดงามของศิลปะไทยการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาที่หลากหลายเชิงวัฒนธรรม ขบวนเทียนของเมืองนางรองเป็นที่สังเกตุได้ถึงความโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่แผกจากที่อื่นสะท้อนถึงความมั่งคงทางวัฒนธรรมความพร้อมเพรียงด้วยพลังสามัคคี