เทศบาลเมืองนางรองได้กำหนดให้มีพิธีสมโภชเทียนพรรษาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ โดยปีนี้กำหนดให้มีพิธีเทเทียนหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในเวลา 19.00น. ของวันดังกล่าว พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆตลอดทั้งประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมพิธีเทเทียนหล่อเทียนเข้าพรรษากิจกรรมดังกล่าวมีเสียงตอบรับจากภาคประชาชนเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะได้เที่ยวงานแล้วยังได้บำเพ็ญบุญกุศลในโอกาสสำคัญอีกด้วย ซึ่งเทศบาลเมืองนางรองขอน้อมรับข้อคิดเห็นและพร้อมจะสนองศรัทธาของพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป
หลังเทเทียนหล่อเทียนเข้าพรรษาได้มีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) และการแสดงของนักเรียนชุมนุมส่งเสริมศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ร่วมกับบ้านนาฏดนตรีและศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองนางรองซึ่งเป็นการแสดงที่ประณีตสืบสานเรื่องราวเมืองนางรองโดยเฉพาะละครเวทีเรื่องตำนานรัก อรพิม ณ ลานเวทีกลางมีพี่น้องประชาชนสนใจติดตามชมเป็นจำนวนมากจนจบรายการการจัดงานในครั้งนี้เทศบาลเมืองนางรองขอน้อมรับข้อคิดเห็นและพร้อมจะสนองความศรัทธาของพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป