พิธีเปิดโครงการเทคนิคการประชาสัมพันธ์ “เล่าเรื่องผ่านภาพ ตลาดถมหมืดถมมอ นางรองบ้านเอ๋ง” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองนางรอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการปฏิบัติในการถ่ายภาพโดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิรัตน์ ตรีสง่า รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองโดยใช้สถานที่บริเวณตลาดถมหมืดถมมอ walking street