เทศบาลเมืองนางรอง ได้กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยทศบาลได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 1 มกราคม 2555ณ บริเวณถนนสืบสหการหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง